Põrguvälja Soojus

Tõhus kaugküte
Asukoht

Asukoht

Rae Tehnopark, Rae vald, Lehmja küla

soojuse tootmine

Teenus

Soojusenergia tootmine, kaugkütte teenusepakkuja. Tagame kvaliteetse kütte tehnopargi hoonetes ja tehastes.

loodus

Taastuvenergia

Me hoolime loodusest. Kasutame kvaliteetset hakkepuitu oma katlas. 2013.a toetas katlamaja rekonstrueerimist KIK.

soojustrass

Trass

5868m kõrge kvaliteediga eelisoleeritud toru

kogemus

Kogemus

10 aastat oleme tegelenud soojuse tootmisega.

võimsus

Võimsus

3.0 MWh on katlamaja koguvõimsus

Kliendile

Soojamõõtja näitude teatamine

Kontakt

Loomäe tee 2, Lehmja, 75306 Harju maakond

+372 518 8634

info@porguvaljasoojus.ee